Pycha – najgorszy z grzechów

„Trzeba wiele pokory, aby wyzbyć się pychy.” – Urszula Zybura

Kolejny Wielki Post w naszym życiu. To czas gdy w szczególny sposób dostajemy zaproszenie do nawrócenia, do naprawienia swojego życia. To czas pójścia za Chrystusem, czas pracy nad samym sobą.

W tym nawracaniu pomagają nabożeństwa wielkopostne. Jednym z nich jest Droga Krzyżowa. Tradycyjnie, jak co roku w piątek o 19.30, na nabożeństwo zaprasza młodzież. W tym roku młodzi zachęcają do przejścia tego czasu Wielkiego Postu razem z grzechami głównymi. Dziś pierwszy z grzechów – Pycha, królowa i matka wszystkich wad. Najgorszy ze wszystkich grzechów, najcięższy krzyż jaki niósł Chrystus. Pokonać pychę nie jest łatwo. Jednak człowiek, który podejmuje wskazania, jakie Kościół od wieków proponuje na Wielki Post, modlitwa, post i jałmużna, jest w stanie pokonać w sobie pychę. Dzisiejsze nabożeństwo było też modlitwą za walczącą Ukrainę, gdzie od roku toczy się wojna wywołana właśnie przez pychę jednego człowieka.