Przyjdź Duchu Święty…

Przyjdź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień (…); Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym siedmiorakie dary (…); Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.

W dniu dzisiejszym (8 kwietnia), w naszej parafii został udzielony młodym ludziom Sakrament Bierzmowania. Jakże była to inna uroczystość od tych z minionych lat. Panująca pandemia, wszelkie obostrzenia z nią związane spowodowały, że tegoroczne bierzmowanie miało swoją specyfikę i klimat. Kandydaci, przyszli do kościoła sami bez rodzin i świadków. Każdy z nich w osobnej ławce, w skromności i skupieniu. Było ich kilkunastu, świadkiem każdego z nich został ks. Adam Piechowiak, który prowadził przygotowania do tej ważnej chwili. Msza Święta w intencji bierzmowanych została odprawiona o godzinie 18:00, a przewodniczył jej i sakramentu udzielił bp Krzysztof Wętkowski. W homilii młodzi usłyszeli, jak bardzo ważny jest ten sakrament, szczególnie w tym trudnym czasie jaki obecnie przeżywamy.