„Przyjdź Duchu Święty czekam na Ciebie…” – Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania [zdjęcia]

DSCN2380W pierwszą niedzielę października (4 października) podczas Mszy św. wieczornej blisko 50 osób przedstawiono wspólnocie parafialnej jako kandydatów przygotowujących się do sakramentu dojrzałości. Ci młodzi przez najbliższe miesiące będą przygotowywać się do owocnego przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Dzisiaj w obecności rodziców, krewnych i parafian zobowiązali się uczestniczyć w katechezach i spotkaniach.

DSCN2373Podczas wspólnej Eucharystii po homilii wobec wspólnoty parafialnej i ks. proboszcza Mirosława Kędzierskiego młodzi złożyli deklarację, w której każdy imiennie wypowiedział słowa:

Oświadczam, że pragnę przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w parafii p.w. św. Jerzego i św. Jadwigi w Kłecku.
Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu i zobowiązuje się do wypełnienia następujących warunków:

-W każdą niedzielę i święta uczestniczyć we Mszy Świętej
-Regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty;
-Sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej
-Systematycznie brać udział spotkaniach
-Uczestniczyć w nabożeństwach
-Odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach.

-Angażować się w życie wspDSCN2301ólnoty parafialnej

Nade wszystko będę starał(a) się być świadkiem wiary w Boga. Amen.

Mszy Świętej przewodniczył Ks. Damian Woźniak, który będzie przygotowywał młodzież poprzez spotkania formacyjne. W homilii nawiązał do zadań, jakie spoczywają na każdym członku rodziny, a zwłaszcza na rodzicach, którzy mają być pierwszymi ewangelizatorami.

Młodzieży życzymy radości i rozwijania w sobie darów Bożych.
Niech Duch Święty kieruje ich sercami, a patroni parafii upraszają potrzebnych łask!

Leave a Reply