Przyjdź Duchu Święty

„Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad.”

W poniedziałek, 5 czerwca, młodzież z naszej parafii otrzymała z rąk ks. infułata Bogdana Czyżewskiego sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Do tej ważnej chwili młodzi przygotowywali się dwa lata uczestnicząc w Mszach Świętych, nabożeństwach, rekolekcjach, cyklicznych spotkaniach, które przyczyniły się do pogłębienia ich wiedzy na temat sakramentu.

Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. Infułata została odprawiona o godz. 18:00. O udzielenie sakramentu prosili rodzice i ks. kan. Mirosław Kędzierski, który zapewnił, że młodzież jest w pełni przygotowana do przyjęcia sakramentu. Młodzież zanim została umocniona darami Ducha Świętego, wobec Biskupa i całej wspólnoty Kościoła, zobowiązała się do mężnego wyznawania wiary oraz postępowania według jej zasad.

Na zakończenie Eucharystii młodzież podziękowała ks. Infułatowi, oraz naszym duszpasterzom, za trud włożony w przygotowanie ich do tego dnia. Módlmy się zatem za Nich i przywołujmy nad Nimi Ducha Świętego, aby uzdolnieni Jego darami potrafili wzorcowo wywiązywać się ze złożonych dzisiaj przyrzeczeń.