Przyjdź Duchu Święty …

Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. – Mk 13,30

Wieczór Chwały – czas szczególnego przyzywania Ducha Świętego i proszenia Go o wypełnienie serc, oświecenie światłem mądrości, pokierowanie w życiu oraz uzdrowienie dolegliwości duchowych i fizycznych. Mszę Świętą koncelebrowali ks. Marcin Kąkol i ks. Adam Piechowiak. W słowie wstępnym ks. Adam powitał ks. Marcina i poprosił go aby był dla wszystkich uczestników wieczoru chwały orędownikiem nadziei. W homilii wygłoszonej do zgromadzonych ks. Marcin mówił:

Chrześcijanin to ten, który myśląc o końcu świata podchodzi do tego nie z lękiem, z sercem przepełnionym strachem, ale z radością i ufnością w Boża miłość. (…) Bądźmy ludźmi, którzy patrzą w przyszłość z radością a nie z sentymentalizmem użalając się nad przeszłością. (…) Jezus na końcu czasów objawi się w chwale. Już dziś uczestniczymy z zadatku tego wydarzenia. Tu chodzi o Jego chwałę, a nie o chwałę księdza, zespołu czy moją własną chwałę. Najważniejszy tutaj jest Jezus a nie nasze emocje i oczekiwania.

Po zakończeniu Eucharystii nastąpił czas uwielbienia Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Czas modlitwy o umocnienie i uzdrowienie, dla wszystkich zgromadzonych. Nie zabrakło też indywidualnej modlitwy wstawienniczej poprzez nałożenie rąk.