Przeżyjmy to jeszcze raz….

 (…) jesteśmy dumni, że mamy taka orędowniczkę w niebie.

Czas odpustu i świętowania 500-lecia ustanowienia św. Jadwigi Śląskiej patronką naszej parafii mija. W tych dniach pragniemy powrócić na chwilę do tej uroczystości. Przypominamy słowa, które skierował do nas Ksiądz Prymas. Niech zostaną w naszej pamięci i będą tematem do rozważań i przemyśleń. Natomiast św. Jadwiga Śląska, niech będzie przykładem do naśladowania jak podążać za Jezusem.

Na koniec kilka zdjęć dotychczas niepublikowanych, oraz fragmenty homilii Prymasa Polski wygłoszonej podczas Mszy Świętej.