Przełom – meta coraz bliżej

Niewątpliwie najistotniejszym przesłaniem dzisiejszego Słowa Bożego, a także homilii jest wskazanie i zaproszenie do postawy radości, ponieważ Pan jest blisko. W czasie naszej sztafety Adwentowej razem z III Niedzielą dokonuje się przełom, ponieważ nasz czas oczekiwania staje się coraz bardziej ukierunkowany na bezpośrednie przygotowanie do Bożego Narodzenia, do przyjęcia Pana Boga.

Kolejna niedziela adwentu to „Niedziela – Gaudete”, czas radości i zarazem kolejne okrążenie naszej sztafety. Mszę Świętą odprawił ks. Jakub Siutkowski, a homilię wygłosił dk. Stanisław Ejdys.

„ Przekroczenie połowy naszego biegu, pozwala nam coraz wyraźniej widzieć metę. To jest powód do radości, ale także do nieustannej czujności, aby zbytnio się nie rozluźnić i nie stracić tego co już zyskaliśmy, a także żeby zbierać nowe doświadczenia. Dlatego musimy postępować w myśl słów św. Pawła z drugiego czytania: „dziękujcie, ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie, unikajcie wszelkiego rodzaju zła”. To Jezus jest tym, który w trakcie naszego biegu nas prowadzi. To On napełnia nas radością. On także jest światłem na tej naszej drodze, rozświetlającym ciemne zakamarki, które mogę pojawiać się jeszcze w naszych serca.”

Biegnijmy dalej z odwagą ufając mu, że taktyka, którą dla nas przygotował jest najlepsza, aby dobiec do mety jak mistrzowie. Pamiętajmy: Realizowanie taktyki, którą przygotował nam Jezus jest jedynym źródłem autentycznej radości.

Tekst zredagował dk. Stanisław Ejdys