Prace na cmentarzu

Nasza parafia, wystąpiła do Urzędu Gminy w Kłecku o pozwolenie na wycinkę i uporządkowanie drzew na naszym cmentarzu. Zgoda została udzielona 13 listopada 2020 roku z numerem decyzji SOŚ 6131.18.2020

Prace polegające na uporządkowaniu i przycięciu świerków znajdujących się w tylnej części cmentarza zostały wykonane w dniu dzisiejszym (19.11.2020 r.). Dziękujemy firmie DREWNOSERWIS Krzysztof Gręzicki za wykonaną pracę.