Poświęcenie krzyża na cmentarzu

 

Odważnie wysławiaj krzyż, najmocniej jak potrafisz, ponad wszelką letniość wiary, z pożytkiem dla dobrych obyczajów – św. Antoni Maria Zaccaria

Dziś przypada Uroczystość Podwyższenia Krzyża, i właśnie w tym dniu został poświęcony nowy krzyż na naszym cmentarzu parafialnym. Poświęcenia krzyża dokonał ks. kan. Mirosław Kędzierski. Drewno na nowy krzyż podarował pan Krzysztof Gręzicki. Serdeczne Bóg zapłać.

Krzyż jest znakiem naszej wiary. To najdroższa relikwia naszego Zbawiciela. Od tego Krzyża zaczął się nowy czas w dziejach ludzkości – czas łaski i czas zbawienia. My, chrześcijanie, dobrze wiemy, że bez krzyża Chrystusowego nie powstałby nasz Kościół, nie byłoby sakramentów ani całej ekonomii zbawienia człowieka. Znajdujemy w nim oparcie podczas naszej trudnej ziemskiej wędrówki. Dzięki niemu potrafimy pojąć sens życia i sens cierpienia nieodłącznego od ludzkiego losu. Poprzez krzyż człowiek zobaczył na nowo perspektywę swego na ziemi bytowania. Zobaczył, jak bardzo umiłował go Bóg. Dostrzegł i stale widzi w świetle wiary, jak wielka jest jego własna wartość.