Poranek Zmartwychwstania

Jesus resurrexit vere resurrexit! – Jezus naprawdę zmartwychwstał!

W Wielkim Tygodniu wsłuchiwaliśmy się w opis wydarzeń związanych z ostatnimi chwilami Jezusa. Nawet ostatnie sekundy życia Jezusa pokazują jak wielka jest wiara i ufność w zwycięstwo. To właśnie ufność prowadzi nas do zmartwychwstania. Ważnym jest, aby to zmartwychwstanie nie było tylko kartką z życzeniami, ale ingerowało w nasze życie z całym swoim znaczeniem. Jezusa nie ma już na krzyżu, nie ma Go też w grobie. Zmartwychwstał! A my to po raz kolejny świętujemy. Zmartwychwstanie dokonało się tu i teraz, Chrystus ofiarowuje nam nowe życie, nową szansę i nowe możliwości. Pewność, że Jezus zmartwychwstał niech będzie dla nas źródłem radości. Zmartwychwstanie daje nam przeświadczenie, że gdy w naszym życiu zagości, ciemność zostanie i tak pokonana przez światło, smutek zamieni się w radość, nienawiść w miłość, a śmierć zostanie zwyciężona przez życie. Świętowanie zmartwychwstania nie jest historycznym wspomnieniem ani próbą wskrzeszania bóstwa. Celem tego świętowania jest Eucharystia – autentyczna obecność Pana pośród nas, uczestnictwo w niej prowadzi nas do łamania chleba, w którym obecny jest On – nasz Bóg, tym samym chce nas karmić i obdarzyć nadzieją , abyśmy w szarości codziennego życia wierzyli, że On jest. Wiara w zmartwychwstanie wyzwala nas z lęku i smutku, przynosi radość i nadaje sens naszemu życiu.

W Niedzielę Wielkanocną o godz. 6.00 z naszego kościoła parafialnego wyruszyła procesja rezurekcyjna, która jest uroczystym ogłoszeniem prawdy o Zmartwychwstaniu Pańskim, manifestacją wiary chrześcijan – na wzór kobiet, które po doświadczeniu pustego grobu poszły ogłosić tę wieść uczniom. Procesja jest też symbolem wędrówki Nowego Ludu Bożego razem ze swoim Panem do ojczyzny niebieskiej.
Po procesji, która zgromadziła licznie parafian została odprawiona druga Msza Niedzieli Zmartwychwstania, w której dziękowaliśmy Bogu za nowe życie, którego źródłem jest zmartwychwstanie Chrystusa, naszego Zbawiciela.