Pomoc prawna w Kłecku

Już w połowie przyszłego tygodnia zostanie uruchomiony Punkt prawonieodpłatnej pomocy prawnej w Kłecku dla mieszkańców naszej Gminy. Gdzie? W jaki dzień? Dla kogo pomoc? Kto może skorzystać?

Punkt będzie czynny w Ośrodku Zdrowia w Kłecku, ul. Słoneczna 25, (na parterze – główne wejście od ulicy) na podstawie po-rozumienia z dnia 14 października 2015 r. zawartego przez Po-wiat Gnieźnieński i Gminę Kłecko.
Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (dyżury prawników):

Poniedziałek od godz. 14.00 do 18.00

• Wtorek od godz. 10.00 do 14.00

• Środa od godz. 10.00 do 14.00

• Czwartek od godz. 13.00 do 17.00

• Piątek od godz. 10.00 do 14.00

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
• młodzież do 26 roku życia,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• seniorzy po ukończeniu 65 lat,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zo-stało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.”

Leave a Reply