Polska Wieś dziękowała za zbiory.

 

Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość. W chwilach wielkich zagrożeń, w momentach najbardziej dramatycznych w dziejach narodu ta miłość i przywiązanie do ziemi okazywały się niezmiernie ważne w zmaganiu o przetrwanie – Jan Paweł II

W minioną niedzielę za swoje plony dziękowali rolnicy z Polskiej Wsi. Msza Święta została odprawiona w naszej świątyni parafialnej o godzinie 16.30. Rolnicy przynieśli  do ołtarza chleb, który ma za zadanie wzmacniać człowieka, a który na ołtarzu stanie się Komunią Boga z ludźmi. Podczas takich mszy szczególnego wydźwięku nabierają słowa wypowiadane przez kapłana podczas ofiarowania darów: „Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich…”.

Rolnicy – ludzie ciężkiej ale jakże pięknej pracy dziękowali Bogu za to, że mimo wielu trudności, jakie przyniosło tegoroczne lato mogli cieszyć się ze swoich zbiorów. Dożynki to chyba najpiękniejszy dzień w roku dla rolnika – święto radości i odpoczynku po ciężkiej pracy. To dzięki tej pracy na nasze stoły trafia polski chleb.  Uroczystości dożynkowe to piękna, wielowiekowa tradycja, której symbolem jest bochen świeżego chleba. Takiego bochna nie zabrakło też na mszy dziękczynnej. Rolnicy dziękowali za miniony rok, ale jednocześnie prosili o błogosławieństwo na przyszły.

Tradycja dożynkowa – jak żadna – łączy teraźniejszość z przyszłością, efekty pracy z pokorą wobec natury. Dziedzictwo z wartościami chrześcijańskimi, dając wyraz solidaryzmu społecznego i szacunku dla pracy pokoleń. Dziś, tak jak w przeszłości, rolnicy składają na ołtarzach swe plony, a wraz z wieńcami dożynkowymi i bochnami chleba oczekują uznania, dla ich pracy.