Pół wieku pracy duszpasterskiej i naukowej w kłeckiej parafii

Dekret sądu kiszkowskiego z 1761 r. – skazujący gorzuchowskie zielarki. podanie o piwowarze Tataku z czasów Potopu szwedzkiego, spis wójtów kłeckich,podania i legendy kłeckie to tylko nieliczne informacje, które zachowały się do naszych czasów dzięki pracy naukowej ks. kan. Józefa Dydyńskiego, wieloletniego kłeckiego proboszcza i dziekana. 17 września z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Kłecka i Ziemi Kłeckiej mieszkańcy miasta Kłecka upamiętnili postać wybitnego kłeckiego proboszcza. W tym roku mija bowiem dokładnie 120 lat od jego śmierci.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy świętej w kłeckim kościele pod przewodnictwem ks. kan. Mirosława Kędzierskiego, który przybliżył zgromadzonym postać ks. J. Dydyńskiego. W swojej homilii tak przedstawił jego sylwetkę „Nie był on tylko gorliwym duszpasterzem, ale również społecznikiem, jednym ze współzałożycieli Towarzystwa Przemysłowców w Kłecku, jednak jego największą pasją była historia i archeologia. Swoje rozprawy naukowe prezentował podczas spotkań Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, którego był aktywnym członkiem. Artykuły o odkryciu kłeckiego skarbu, kulistych wklęsłościach na murach kościołów czy kłeckich urnach z krzyżami były szeroko komentowane przez ówczesnych polskich i zagranicznych badaczy. Jednak największym dziełem ks. Dydyńskiego jest monografia miasta Kłecka pt. „Wiadomości historyczne o mieście Kłecku”. Opracowanie to zawiera szereg dokumentów, które nie dotrwały do naszych czasów i są dla nasz cennym źródłem informacji. Niedawno otrzymałem wiadomość, że podczas prowadzenia kwerendy dokumentów archiwalnych naszej parafii p. Bartosz Borowiak znalazł informację o kolejnym opracowaniu ks. Dydyńskiego, które miało być kontynuacją pierwszego wydania monografii naszego miasta. Do wydania tego opracowania zobligował się następca ks. Józefa, niestety nie doszło do tego i rękopis zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Być może udam się nam go jeszcze odnaleźć”.
Po Eucharystii mieszkańcy miasta oraz delegacje władz państwowych i samorządowych, udali się na kłecki cmentarz gdzie odbyła się krótka modlitwa, poświęcenie nowego nagrobka oraz złożenie wiązanek kwiatów. Zadanie to zostało zrealizowane przez Towarzystwo Miłośników Kłecka i Ziemi Kłeckiej przy współfinansowaniu Urzędu Miasta i Gminy Kłecko oraz wsparciu Kłeckiej Parafii. W ten sposób mieszkańcy miasta upamiętnili postać wybitnego proboszcza dzięki któremu najdawniejsze podania o kłeckiej ziemi dotarły do naszych czasów.