Parafia pw. św. Anny

62-285 Popowo Kościelne, Sarbia, tel. 61 427 88 91, e-mail: klecko7@archidiecezja.pl
 • proboszcz: ks. Grzegorz Boruszewski
 • liczba mieszkańców: 618
 • liczba wiernych: 618
 • święto patronalne: 26.07; św. Anna
 • całodzienna adoracja: Sarbia: 14.04; Podlesie Kościelne: 27.12
 • porządek Mszy św.:
 • niedziela – Sarbia: 9.00; Podlesie Kościelne: 10.30
 • dni powszednie – Sarbia: czas zimowy – 17.00
 • święta zniesione – Sarbia: 18.00; Podlesie Kościelne 17.00
 • biuro parafialne: po każdej Mszy św.
 • inne kościoły i kaplice:
 • kościół filialny pw. MB Bolesnej, Sarbia
 • kaplica pw. MB Nieustającej Pomocy na plebanii
 • cmentarz: parafialny, Podlesie Kościelne
Rys historyczny:

Parafia erygowana w XIV wieku. Pierwszy drewniany kościół wystawił w 1380 roku właściciel Podlesia i okolicznych dóbr Janusz. Uległ on zniszczeniu na początku XVIII wieku. Obecną świątynię, która przetrwała do dzisiejszych czasów, wzniesiono w latach 1712 – 1727 z fundacji Jana Rydzyńskiego – stolnika wielkopolskiego. Zbudowana jest z drewna modrzewiowego, konstrukcji sumikowo-łątkowej, orientowana. Od frontu znajduje się trzykondygnacyjna wieża konstrukcji słupowej z kruchtą w przyziemiu, zwieńczona blaszanym hełmem z iglicą. Wnętrze jednonawowe, prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte prostokątnie z zakrystią po boku, od nawy oddziela je belka tęczowa z XVI-wiecznym ludowym krucyfiksem. Ołtarz główny powstał w wieku XVII z elementami XVIII-wiecznymi z krzyżem „drzewo życia” z roku 1590. Jeden ołtarz boczny pochodzi z 1. połowy XVII wieku, a drugi, rokokowy, z 2. połowy wieku XVIII. Do cennego wyposażenia kościoła należą też rzeźby Chrystusa Frasobliwego, św. Jana Nepomucena, św. Anny z XVI-XVIII wieku oraz liczne obrazy świętych: Anny z Dzieciątkiem, Joachima, Józefa, Antoniego, Jana Chrzciciela, Barbary, Teresy, Walentego. W otoczeniu świątyni znajduje się grobowiec Wandy i Kazimierza Grabowskich – właścicieli Zbietki oraz drewniana dzwonnica z dzwonem odlanym przez Mikołaja Petersilge z Torunia w 1750 roku.