Pierwsze dożynki w tym roku.

Mieszkańcy Biskupic jako pierwsi w tym roku,

zgromadzili się w naszym parafialnym kościele, aby we wspólnej modlitwie podziękować Bogu za tegoroczne plony. Wspólnej modlitwie przewodniczył ks. Proboszcz, który w kazaniu przypomniał o tkwiącym w wierze i poczuciu wspólnoty wielkim bogactwie mieszkańców wsi. Cieszymy się razem z Nimi owocami Ich pracy, ale nade wszystko jesteśmy wdzięczni za to, że pozwalają nam czerpać ze swojego ,,bogactwa”, ucząc nas pokory wobec przyrody, świata, bliźniego, a przede wszystkim wobec Boga.