Pierwsza sobota miesiąca

„Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi powinno się rozpowszechnić i zakorzenić w świecie przez prawdziwe poświęcenie nawrócenia i oddania, podobnie jak przez konsekrację chleb i wino przemieniają się w Ciało i Krew Chrystusa, zaczerpnięte w swym życiowym bytowaniu z Serca Maryi. W tej właśnie formie Niepokalane Serce Maryi winno być dla nas ucieczką i drogą wiodącą do Boga”.

Pierwsza sobota grudnia w naszej parafii była bardzo intensywna duchowo. Przeżywaliśmy Dzień Skupienia LSO, a wieczorem mogliśmy uczestniczyć w kolejnym nabożeństwie pierwszej soboty miesiąca. Tym razem modlitwę różańcową poprowadzili klerycy z gnieźnieńskiego seminarium. W słowie skierowanym do zgromadzonych kleryk Dawid mówił o tym, że każdego dnia powinniśmy miłować Matkę Najświętszą i oddawać jej cześć. Powinniśmy się uczyć od Maryi posłuszeństwa i wypełniania woli Bożej, jaką Pan Jezus daje nam co dnia.