Pierwsza sobota miesiąca

Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata.

Dziś o godz. 20:00 zostało odprawione kolejne Nabożeństwo Pierwszych Pięciu Sobót, które w sposób szczególny koncentruje się na pilnej potrzebie zadośćuczynienia za rany zadane Niepokalanemu Sercu Maryi. Rozważanie przygotował i wygłosił ks. prof. Andrzej Bohdanowicz, który mówił, że tajemnica narodzenia Jezusa, to największy dar jaki ludzie dostali od Boga. Dzięki Jezusowi narodzonemu w betlejemskiej stajence możemy oglądać oblicze Boga w drugim człowieku.

Jutro rozpoczynamy kolejny miesiąc Nowenny po Nawiedzeniu oraz nasze rekolekcje parafialne. Rekolekcje poprowadzi ks. prof. Andrzej Bohdanowicz, który wprowadzi nas w temat miesiąca marca: „Z Maryją pod krzyżem”. Zachęcamy, by otworzyć serce i z zaangażowaniem wejść w ten szczególny czas łaski Boga.