Pierwsza sobota miesiąca

„Maryja wstała i poszła z pośpiechem”(Łk 1, 39)

Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca rozpoczęło się tradycyjnie o godz. 20:00. Rozważanie przygotował i wygłosił o. Paweł Subik, kustosz Jasnogórskiego Obrazu Nawiedzenia. Mówił o potędze i istocie nawiedzenia. Czym jest i powinno być nawiedzenie. Scena Nawiedzenia pokazuje nam, że mamy zaufać Bogu, który pragnie objawić swoje działanie w tych wydarzeniach, które są dla człowieka trudne i bez wyjścia. Przed Bogiem mamy być sobą, i nawet w trudnych chwilach mamy mieć świadomość, że On działa. On jest obok Ciebie, przy Tobie i chce ogarnąć tę sytuację swoją łaską. Chce utulić Cię i zaradzić Twoim potrzebom.

Ojciec Paweł wprowadza też nas w temat kolejnego miesiąca Nowenny po Nawiedzeniu – „Wszystko postawić na Maryję”.