Pielgrzymka z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Dziś, po raz kolejny gościliśmy w naszej parafii pielgrzymów z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, którzy 1 sierpnia wyruszyli ze Skrzetusza, po raz 41 do tronu Matki. Tradycyjnie pielgrzymi wraz ze swoimi przewodnikami spotkali się w naszym kościele parafialnym na krótkim spotkaniu modlitewnym. Była wspólna modlitwa, wspólne śpiewy i wielka radość z pielgrzymowania na Jasną Górę do Królowej Polski. Pątnikom towarzysz hasło „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” z mottem biblijnym: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32), które jest etapem duszpasterskim pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Zasadniczym celem programu jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii, jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich. Wszyscy mogliśmy włączyć się w ten trud pogłębiania i umacniania wiary, jaki podjęli pielgrzymi z diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej podczas wspólnej modlitwy Apelowej. Bogu dziękujemy za możliwość tego doświadczenia i życzymy Bożego wsparcia w trudzie dalszego przybliżania się do duchowej stolicy naszej ojczyzny na Jasnej Górze.