Patron kierowców – św. Krzysztof

Boże daj mi pewną rękę i bystre oko, abym nikomu nie wyrządził żadnej szkody. Nie pozwól Dawco życia bym stał się przyczyną śmierci lub kalectwa, a także zachowaj od nieszczęścia i wypadku. Pohamuj pokusę nadmiernej szybkości. – modlitwa do św. Krzysztofa

W niedzielę 25 lipca przypadało wspomnienie św. Krzysztofa, kiedyś czczonego przez tragarzy, flisaków i pielgrzymów, dziś – patrona kierowców i podróżnych.  W tym dniu szczególnie modlimy się za jego wstawiennictwem, by kierowcy dotarli do celu swoich podróży, oraz by uważali na drugiego człowieka. W naszej parafii poświęcenia pojazdów dokonał ks. kan. Mirosław Kędzierski po Mszy Świętej o godzinie 11:30. Wszyscy, którzy poświęcili swój pojazd otrzymali mały upominek do swojego samochodu.