Parafialny festyn rodzinny – podziękowanie

3Serdecznie podziękowanie za pomoc i wsparcie w organizacji Parafialnego festynu rodzinnego.Państwu Marzenie i Adamowi Serwatkom oraz wszystkim współpracownikom z OSW: Annie Nowickiej, Olenie Smarzyńskiej, Małgorzacie Popielak, Lidii Rembikowskiej, Agnieszce Ksel, Mice Weiskopf, Danucie Grembowskiej, Kazimierzowi Skotarczakowi.

Sponsorom: Państwu Bukowskim, Państwu Psiuk, Pani Krystynie Wojtczak, Państwu Jabczyńskim, Pani Katarzynie Frąckowiak, Pani Balcerek, cukierni Pana Miłosza Ratajczaka za wspaniały tort, firmie cateringowej Państwa Le-śnych za pieczone prosie, Państwu Kozickim, Pani Krzysztofie Biront, Pani Barbarze Gaca, Agnieszce Karbowiak, Państwu Bernadetcie i Zdzisławowi Serwatkom za wypożyczenie namiotów oraz przejażdżki konne, Panu Wojcie-chowi Frąckowiakowi z restauracji „Kłeckowianka”.

Oddzielne podziękowanie dla, gospodyń z Gorzuchowa, Wilkowyi, Kolonii oraz Matkom Różańcowym za wspaniałe ciasto i chleb ze smalcem. Poza tym jak zwykle niezawodnym strażakom i harcerzom i tym wszystkim którzy pomogli w sposób anonimowy.

Pragniemy podziękować i pogratulować odwagi oraz wspaniałej wiedzy którą się wykazały wszystkie rodziny, które wystąpiły w konkursie o Janie Pawle II.
Dziękujemy młodym artystom, którzy wystąpili na scenie, orkiestrze dętej i wszystkim tym, których nie wymieniłem a dołożyli swoją cząstkę do zorgani-zowania całości.

Na koniec pragnę podziękować naszym Siostrom, katechetkom, Panu Bartoszowi Borowiakowi za opracowanie graficzne,  a szczególnie Pani Renacie Duda, która była dobrym duchem i koordynatorem całej organizacji.

Wszystkim za życzliwość, dobroć i okazaną pomoc serdeczne Bóg zapłać.

Leave a Reply