Parafialny Dzień Skupienia

„Wszystkie nadzieje to Matka Najświętsza. I jeżeli jaki program – to Ona”

– bł. kard Stefan Wyszyński 

Kończymy dziś w naszej parafii intensywny okres spotkań i nabożeństw, które miały nas wprowadzić w ten czas nawrócenia jakim jest Wielki Post. Ostatnim akcentem jest Dzień Skupienia, z naukami ks. dra Remigiusza Malewicza. Inicjatywy podejmowane w tym okresie roku liturgicznego: rekolekcje, nabożeństwa, konferencje mają pomoc w tym, aby nasze życie nabrało właściwy kierunek. Tegoroczny Wielki Post przychodzi nam przeżywać w trudnych czasach, opatrzonych widmem wojny w Ukrainie. Przychodzi nam dziś uczestniczyć w swoistego rodzaju rekolekcjach, gdy człowiek odkrywa bezsilność wobec zła, cierpienia, gdy widzimy jak ważne jest dziś współcierpienie. Nie można bowiem przejść obojętnie, wobec tego zła. Potrzeba modlitwy, która otwiera ludzkie serca.

Ksiądz Remigiusz mówił: “Bóg nam dziś pokazuje, że nasze życie, całe życie chrześcijańskie jest walką, walką duchową walką o świętość, walką z pokusami, ze złem, które dzieje się w życiu”.

Niech w tym czasie Wielkiego Postu Jezus da nam swoją wierność, ufność, swoje tak do końca. Niech sprawi byśmy nie zniechęcali się w trudnych momentach, abyśmy nigdy nie chodzili drogą na skróty. Ufajmy, że Chrystus jest zawsze obok nas i mimo przeciwności nas kocha. Dlatego w tym szczególnym czasie módlmy się o umacnianie wiary i ufność w naszym życiu.