Oto jest dzień…

Dzieci z uśmiechami na twarzach przekroczyły próg naszej świątyni parafialnej dokładnie o godz. 11:00, a w tej ważnej chwili towarzyszyli im najbliżsi. Do tego wyjątkowego dnia przygotowywały się przez cały rok pod opieką ks. Mikołaja. Eucharystii przewodniczył ks. kan. Mirosław Kędzierski, który wygłosił również homilię przypominając w niej, że celem chrześcijanina jest chwała nieba. Po przyjęciu sakramentu dzieci podziękowały wszystkim, którzy towarzyszyli im w drodze do dnia dzisiejszego.

Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zdjęcia umieszczone na stronie są własnością parafii. Art. 34. Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.