Oto jest dzień, który dał Pan..

„Zbliżam się w pokorze i niskości swej; wielbię Twój majestat skryty w Hostii tej; Tobie dziś w ofierze serce daję swe; O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe”.

Niedziela Dobrego Pasterza, 8 maja 2022 roku, to dzień radości dla całej wspólnoty. Otóż 41 dzieci z klas trzecich po raz pierwszy przyjęło Ciało i Krew Chrystusa. Temu ważnemu wydarzeniu towarzyszyli rodzice dzieci, rodzice chrzestni oraz przybyli goście. Eucharystia to „źródło i szczyt życia chrześcijańskiego” oraz „dopełnienie wtajemniczenia chrześcijańskiego”. To najpiękniejszy dar, który otrzymały dzieci z naszej parafii.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. kan. Mirosław Kędzierski, który skierował do wszystkich krótkie słowo. Podkreślił, że w szczególny sposób „przez kolejny sakrament dzieci stały się przyjaciółmi Jezusa”. To dla tych dzieci droga życia Ciałem i Krwią Jezusa. Bardzo mocno ks. Proboszcz podkreślił to, że Bóg przed laty powołał ich do życia i chciał aby stały się uczestnikami chwały Bożej. Na ręce rodziców złożył podziękowanie za ten ostatni rok, za ten czas gdy byli przy dziecku podczas przygotowań; za pokazywanie drogi do nieba, której pierwszym etapem był chrzest, a teraz nadszedł czas na kolejny krok. Rodzicielstwo to przywilej, zadanie i obowiązek i dlatego rodzice muszą ciągle być, bo dzieci potrzebują ich pomocy, nie można zostawić ich samych – mówił ks. Proboszcz.

Na zakończenie Eucharystii dzieci skierowały słowa podziękowania dla ks. Proboszcza, ks. Adama, rodziców oraz wszystkich, którzy pomogli im się przygotować do tego sakramentu. Zwieńczeniem dnia było popołudniowe nabożeństwo majowe, podczas którego dzieci otrzymały pamiątkowe obrazki. Nie zabrakło też wspólnej fotografii.

Polecajmy dzieci I Komunijne Panu Bogu, aby wzrastały w łasce.