Ostatnie Nabożeństwo Fatimskie

Jestem Matką Bożą Różańcową. Ludzie muszą zmienić swoje życie, prosić o przebaczenie za grzechy i nie obrażać więcej Pana Boga.

Czas objawień fatimskich, to w ówczesnej Europie czas szczególny, czas wojny, nienawiści i prześladowania Kościoła. Ostatnie objawienie w Fatimie miało miejsce 13 października 1917 roku, podczas którego Matka Boża prosiła, aby w dalszym ciągu odmawiać różaniec a nastanie pokój. Dziś o godz. 20.00 odbyło się ostatnie Nabożeństwo Fatimskie w tym roku. Modlitwa i różaniec były ofiarowane w intencji pokoju na świecie, w Ukrainie, Ziemi Świętej i w naszym narodzie. Procesję zakończył Apel Jasnogórski przy kaplicy Matki Bożej Fatimskiej.
Na zakończenie ks. kan. Mirosław Kędzierski podziękował wszystkim za pół roku wspólnych spotkań z Matka Boża z Fatimy.