Ostatnie jubileuszowe ,,Majowe” w tym roku!

Zwieńczeniem tegorocznego nabożeństwa Majowego była

wspólna modlitwa przy figurze Matki Bożej w Gorzuchowie. To właśnie w tym miejscu już od stu pięćdziesięciu lat gromadzą się mieszkańcy wsi, aby wspólnie oddawać cześć Świętej Bożej Rodzicielce i przyzywać Jej wstawiennictwa we wszystkich potrzebach. Ta niezwykła rocznica stała się nie tylko dobrą okazją do modlitwy, wspominania historii, ale również do świętowania przy biesiadnym stole. Niech to szczególne doświadczenie bliskości Matki Boga i Człowieka, które znajduje swoje potwierdzenie w jej figurze, będzie dla nas zachętą do tego, aby dalej umacniać wspólnotę z Bogiem i wspólnotę parafialną.