Ostatnia zmiana

«JESTEM, KTÓRY JESTEM» (…) To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. – Księga Wyjścia

Ostatnia niedziela w tegorocznym Adwencie, oraz ostatnia zmiana „Sztafety Adwentowej”. Ostatnia prosta przed oczekiwanym wydarzeniem jakim jest narodzenie Pana Jezusa. Mszy Świętej przewodniczył o. Wojciech Kasprowicz, który w swoim słowie wprowadził nas w temat: „(Od)budujmy nasz Kościół”. Budowa i odbudowa Kościoła to zadanie dla nas, o ile będziemy słuchać Boga, który do nas przychodzi. Mówił, że Kościół to my, to wspólnota, że warto być w Kościele, bo innego alternatywnego Kościoła nie będziemy mieli. To my jesteśmy odpowiedzialni za to, aby Kościół trwał. Bóg bowiem przychodzi do naszego życia z konkretnym imieniem i zaprasza wszystkich do wzajemnej relacji. Dobra relacja z Bogiem, to możliwość budowania Kościoła i świadomość, że jesteśmy w Kościele i mamy na Niego wpływ. To wielki dar, który daje pokój i wolność, bo dla każdego jest miejsce w Kościele.