Ostatnia Droga Krzyżowa Młodych

„Modlitwa jest najlepszym sposobem na uśmierzenie gniewu (…)”

Dobiega końca okres Wielkiego Postu. W każdy piątek młodzież podczas swoich Dróg Krzyżowych, przybliżała Grzechy Główne, jak one kierują człowiekiem, ale też jak z nimi walczyć. Na koniec tej drogi pozostał GNIEW. To on bardzo często znajduje miejsce w życiu człowieka – kieruje jego słowami i działaniami. Młodzi pokazali, że źle ukierunkowany gniew obnaża niedojrzałość człowieka, który nie radząc sobie z nim sam rani innych, tym co robi i mówi. Gniew wywodzi się z egoizmu, który jest obojętny na krzywdę innych, jednak o swoje zawsze się upomni. Potrafi być źródłem ogromnej energii, która źle wykorzystana niszczy, jednak gdy służy w dobrym celu – buduje. Człowiek nie radząc sobie z gniewem przybija do krzyża osoby, które najbardziej kocha.