Od Jerzego do Wojciecha

„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!”

Patronem naszej parafii obok św. Jadwigi jest św. Jerzy, którego wspomnienie przypada 23 kwietnia. Dziś, po raz kolejny przeżywaliśmy odpust ku jego czci. Nasze świętowanie wpisuje się w diecezjalne uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha. Dlatego hasłem przewodnim naszego dnia jest: „Od Jerzego do Wojciecha”. Jest to przede wszystkim święto ludzi młodych. Do naszej parafii przybyli oni z wielu miejsc naszej archidiecezji, aby wspólnie się modlić, ale też wspólnie się bawić. Kłecko dziś było przystankiem na ich pątniczym szlaku do grobu św. Wojciecha.

Świętowanie rozpoczęła uroczysta Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem salezjanina ks. Bartłomieja Przybylskiego. Modlitwą objęto młodzież z archidiecezji, tegorocznych maturzystów, uczniów klas 8 i przygotowujących się do bierzmowania. W słowie skierowanym do zebranych ks. Bartłomiej mówił o słuchaniu Pana Jezusa. Tylko idąc za Jezusem jesteśmy w stanie dostrzec w drugiej osobie człowieka. Drogowskazem na dzisiejsze czasy powinny byś słowa Boga z góry Tabor: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”, oraz słowa Matki Bożej z Kany Galilejskiej: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”.

Po zakończonej Eucharystii, młodzież wraz z księżmi i licznie zgromadzonymi mieszkańcami naszego miasteczka zatańczyła „belgijkę”. Następnie we wspólnym przemarszu udali się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na koncert zespołu HERES WYRWANI Z NIEWOLI, który kończył dzisiejsze świętowanie. Podczas koncertu Młodzi usłyszeli świadectwo członków zespołu, którzy po wielu upadkach w swoim życiu powstali i doświadczyli miłości Boga i Jego przebaczenia.

Wszystkim, którzy przybyli do Kłecka i przyczynili się do uświetnienia tego dnia składamy wielkie podziękowania. Widzimy się za rok!!!