Obraz Matki Bożej w Charbowie i Gorzuchowie!

GDYBY WIARA TWA BYŁA WIELKA JAK GORCZYCY ZIARNO

Rozpoczęliśmy miesiąc październik, czas poświęcony Jezusowi i Matce Bożej, kiedy to w sposób szczególny pochylamy się nad tajemnicą ich życia. Jest to też czas dalszej peregrynacji rodzinnego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej po naszej parafii. Maryja będzie gościła w Charbowie i Gorzuchowie. Uroczyste przekazanie obrazu nastąpiło na Mszy Świętej o godz. 10:00, którą sprawował ks. Michał Bubacz diecezjalny duszpasterz młodzieży. Przez całą niedziele ks. Michał głosi katechezy, które związane są z tematem i treścią naszych modlitw w miesiącu październiku:

„Młodzież DZIŚ Kościoła”.