Nowi ministranci

Pamiętam, że dla mnie, kilkuletniego chłopca, który wyrósł w rodzinie katolickiej, zaangażowanie w posługę liturgiczną i wejście w struktury ministranckie były czymś fantastycznym. Miało to również ogromne znaczenie wychowawcze. Z jednej strony byli rodzice, którzy zgadzali się na podjęcie tej posługi przez syna, z drugiej był ksiądz i świadomość, że oto ktoś zobaczył we mnie kogoś godnego takiej funkcji!  – abp Wojciech Polak

Po  wielotygodniowych przygotowaniach w szeregi LSO Kłecko wstąpiło kolejnych dwóch młodzieńców – Bartek Dobrzykowski i Bartek Mikitow. Uroczysta Msza Święta została odprawiona o godzinie 11.30, przewodniczył jej ks. kan. Mirosław Kędzierski. Każdy z chłopców został wezwany imiennie, a odpowiadając „JESTEM”, wyraził swoją gotowość do pełnienia tej zaszczytnej służby. Zostali oni pouczeni przez ks. Proboszcza o roli jaką teraz będą odgrywać przy ołtarzu i jak wielka jest waga takiej służby. Po wszystkich przyrzeczeniach zostały poświęcone stroje liturgiczne, w których chłopcy będą pełnić funkcje przy ołtarzu. Módlmy się za tych młodych ludzi, aby wytrwali w tym postanowieniu, oraz aby nie zgasł w nich zapał i gorliwość w wykonywaniu posługi przy ołtarzu Chrystusowym.

Nowym ministrantom życzymy, aby złożone przyrzeczenia zawsze konkretnie przekładały się na życie, a szczególnie na Waszą posługę. Niech Chrystus w was króluje, i pomaga w codziennym życiu.