Nowi Lektorzy w naszej Parafii!

W katedrze gnieźnieńskiej odbyła się dzisiaj uroczysta Msza św., podczas której bp Krzysztof Wętkowski udzielił błogosławieństwa blisko 200 nowym ceremoniarzom, lektorom i animatorom LSO. Nie zabrakło tam również przedstawicieli naszej parafii. W zorganizowanym podczas Wielkiego Postu kursie lektorskim, oprócz przedstawicieli Służby Liturgicznej z parafii naszego dekanat, uczestniczyło także 4 chłopaków służących Bogu i Kościołowi w naszej świątyni. Wszyscy ukończyli wspomniany kurs z pozytywnym wynikiem, a jego zwieńczeniem była dzisiejsza promocja, którą otrzymała dwójka naszych Ministrantów. Nowo ustanowionym Lektorom serdecznie gratulujemy i życzymy, aby Słowo Boże wzrastało w Nich samych, a przez Ich posługę we wspólnocie parafialnej, wzrastało również w nas wszystkich.