Nowi kandydaci na ministrantów.

Wasza służba przy ołtarzu nie może być oderwana od codziennego życia. Nie tylko przy ołtarzu, ale także w życiu codziennym ministrant – niezależnie od wieku – jest tym, który służy, nawet za cenę osobistego wyrzeczenia i poświęcenia. Służy ludziom tylko i wyłącznie ze względu na Boga, a nie dla jakiegoś innego celu. 

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

W V Niedzielę Wielkiego Postu, podczas Mszy Świętej o godz. 11:30, po kilkutygodniowych przygotowaniach do grona LSO Kłecko zostało przyjętych siedemnastu kandydatów na ministranta. Eucharystii przewodniczył ks. kan. Mirosław Kędzierski, który pouczył chłopców o roli jaką teraz będą odgrywać przy ołtarzu i jak wielka jest waga takiej służby. Jesteśmy dumni z faktu, że grupa naszych ministrantów powiększyła się o nowych kandydatów. Módlmy się za nich, aby wytrwali w swoich dobrych pragnieniach, aby nie zagasł w nich młodzieńczy zapał i gorliwość, aby swoim świadectwem pociągali innych do służby i pomagali nam pięknie przeżywać liturgię. Nade wszystko zaś prośmy o to, aby Chrystus zawsze królował w ich życiu i by nigdy nie zabrakło ich godnych następców.