Noc Świętych 2015

„Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: <Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka>. (…) A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: <Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?> I powiedziałem do niego: <Panie, ty wiesz>. I rzekł do mnie: <To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi Baranka je wybielili>.

Listopad jest miesiącem, w którym przychodzi się spotkać z odwiecznym prawem przemijania. Jest to czas, w którymDSC04317 ogarniamy wdzięczną pamięcią i modlitwą naszych bliskich zmarłych. Okres ten przypomina nam, żyjącym, że każdy z nas został powołany do świętości.

Tradycyjnie w wigilię Wszystkich Świętych odbyła się w naszej parafii Noc Świętych, której głównym bohaterem był Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński – wielki obrońca naszego narodu. Człowiek wielkiego formatu, jasnego umysłu, który stawał w obronie maluczkich i ubogich.

Przesłaniem wieczoru było wezwanie biskupie kard. Stefana Wyszyńskiego „Soli Deo” – Samemu Bogu. Miało nas zachęcić do walczenia o świętość w naszym życiu, rodzinie i narodzie.

Młodzież pod opieką ks. Damiana przedstawiła nam jeszcze sylwetki kilku świętych. W poczcie tych świętych znalazła się Najświętsza Maryja Panna, św. Jan Maria Vianey, św. Jadwiga, św. Cecylia, św. Stanisław, św. Błażej, św. Ojciec Pio, św. Kazimierz Królewicz, św. Weronika, św. Florian oraz św. Jan XXIII.

Na zakończenie został wystawiony Najświętszy Sakrament i odśpiewano Litania do Wszystkich Świętych oraz hymn Te Deum laudamus …

Należą się wielkie podziękowania, w sposób szczególny dla ks. Damiana, który zebrał wokół siebie młodzież i pokazał jacy wspaniali mogą być młodzi  ludzie. Noc Świętych była uwieńczeniem ich wielkiego trudu i wielu wyrzeczeń. Dlatego wszystkim tym młodym dziękujemy za wytrwałość i trzymamy kciuki aby tak dalej.

Leave a Reply