Niewidoma Matka Niewidomych

A na czele tego Dzieła Niewidomych, powstałego z ofiarnej pracy, pozostanie zawsze postać lekko pochylona, ostrożnie stąpająca, z zamkniętymi oczyma, z otwartym sercem i z dłońmi wyciągniętymi do ludzi, którzy potrzebują pomocy. Niech trwa w naszej świadomości i pamięci, niech wyznacza ślady dla dalszego trwania i rozwoju Dzieła! – kard. Stefan Wyszyński

Trzeci piątek października godzina 19:30, różaniec młodych. Kolejną „świętą w swej świętości”, której postać zaprezentowała nam młodzież  to bł. Matka Elżbieta Róża Czacka. Na ołtarze została wyniesiona 12 września 2021 roku.  Od dzieciństwa miała problemy ze wzrokiem. Mimo licznych operacji, całkowicie straciła go w wieku 22 lat. Dlatego też swoje życie poświęciła służbie osobom niewidomym – po latach założyła nową wspólnotę zakonną: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Charyzmatem sióstr jest właśnie praca z niewidomymi osobami. Róża Czacka zasłynęła jako Niewidoma Matka Niewidomych. Jej największym pragnieniem było, by niewidomi, przyjmując swoje kalectwo, stali się apostołami wśród widzących, zwłaszcza „niewidomych na duszy”, czyli ludzi oddalonych od Boga wskutek słabej wiary lub grzechu, których oczy są zamknięte na świat duchowych wartości.