Niedziela Słowa Bożego

Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez Słowo Boże. – Rz 10,17

Wolą Ojca Świętego Franciszka przeżywamy dziś Niedzielę Słowa Bożego, która ma przypominać jak ważne jest słuchanie Boga i wprowadzanie Jego słowa w życie. Na Mszy Świętej o godz. 18:00, młodzież z duszpasterstwa otrzymała z rąk ks. Proboszcza swój pierwszy egzemplarz Pisma Świętego. Niech Słowo Boże, które będą czytać i rozważać towarzyszy im przez całe życie. Zachęcamy, by każdy z nas jak najczęściej chwytał za Pismo Święte i żył Słowem Bożym na co dzień.