Niedziela Palmowa.

Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie(…)
(…) Hosanna na wysokościach!

Dziś w Kościele katolickim przypada Niedziela Palmowa, rozpoczynająca Wielki Tydzień, w którym Kościół sprawuje „zbawcze misteria dokonane przez Chrystusa”. Liturgia tego dnia to pamiątka uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, na kilka dni przed ukrzyżowaniem.
Z racji pandemii i obostrzeniami z nią związanymi nie było uroczystej procesji oraz wjazdu Jezusa. Mimo tego, przed nami nie tylko cały tydzień, ale przede wszystkim trzy dni, które wprowadzą nas w dzieło odkupienia. A całość zakończy radosne Alleluja, wyśpiewane przez wszystkich wierzących w poranek Zmartwychwstania.