Niedziela Palmowa

Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. Ci zaś, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali:

„Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie.
Błogosławione królestwo ojca naszego, Dawida,
które nadchodzi.
Hosanna na wysokościach!

Niedziela Palmowa rozpoczyna w kalendarzu liturgicznym Wielki Tydzień. Łączy w sobie zapowiedź królewskiego triumfu Chrystusa i orędzie Męki. Wprowadza nas w przeżycie Wielkiego Tygodnia, w którym Kościół sprawuje „zbawcze misteria dokonane przez Chrystusa”

W niedzielne przedpołudnie wierni z naszej parafii zgromadzili się na uroczystej Mszy Świętej aby świętować wjazd Jezusa do Jerozolimy i zaśpiewać „Hosanna Synowi Dawidowemu”. Eucharystię poprzedziła procesja, która wyruszyła z kłeckiego rynku. Liturgii przewodniczył ks. kan. Mirosław Kędzierski.

Biorąc udział w procesji  wyraziliśmy hołd naszemu Zbawicielowi, wchodząc tym samym w misterium paschalne Chrystusa. Po zakończonej Mszy Świętej został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszą palmę. Jury postanowiła nagrodzić wszystkich uczestników. Dzieci zostały obdarowane słodkim upominkiem.