Niedziela misyjna [zdjęcia]

Dzisiejsza niedziela misyjna w sposób szczególny była przeżywana w parafii pw. św. Jerzego i św. Jadwigi w Kłecku. Najmłodsi parafianie bardzo mocno zaakcentowali misyjny wymiar Kościoła. Uczestnicząc w Eucharystii łączyli się duchowo z ludźmi z terenów misyjnych. Prosili Pana Boga o wszelkie potrzebne dary, dla osób posługujących na misjach. Modlili się także o nowe powołania w Kościele, aby nie zabrakło osób idących „z Ewangelią do narodów”. Dzieci zaprezentowały różne kultury świata, przebierając się w stroje reprezentujące różne kontynenty czy kraje misyjne. Podczas homilii mogły też zobaczyć eksponaty, które zostały przesłane do Polski przez misjonarzy i misjonarki.

Leave a Reply