Niedziela Dobrego Pasterza

Dziś Niedziela Dobrego Pasterza. Módlmy się za pasterzy Kościoła, szczególnie za naszych duszpasterzy: ks. Mirosława i ks. Adama, niech Maryja, Matka Kapłanów wspiera i umacnia ich posługę pasterską. Dobry Bóg niech udziela im darów Ducha Świętego, aby uczyli nas miłości do Boga i bliźnich. Daje im łaskę siły i wierności Krzyżowi i Ewangelii. Niech zawsze będą gotowi wypełniać słowa Maryi: „zróbcie wszystko cokolwiek On wam powie”.