Niech będzie światłem dla nas.

„Osłoń nasz Kościół, broń świętej wiary, jak to czyniłaś na ziemi. Na naród polski swe rozlej dary, łaskami wspieraj go swymi”

Dzisiaj jako wspólnota parafialna patrzyliśmy w stronę naszej patronki św. Jadwigi Śląskiej, aby widzieć w niej światło, które rozświetla sprawy ludzkie na ziemi. W pięknym śpiewie na wejście, na rozpoczęcie uroczystej sumy odpustowej, prosiliśmy naszą patronkę, aby obdarzała nas swoimi darami i wspierała łaskami. Mszę Świętą odprawił ks. Krzysztof Kawalerski, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Popowie Ignacewie. W swoim kazaniu ks. Krzysztof mówił, że św. Jadwiga powinna być dla nas światłem na różnych drogach naszego życia. Dodał też, że wszyscy jesteśmy wspólnotą w Bogu, który jest miłością, a o tym mówi i mówiła całym swoim życiem nasza patronka.

Dla podtrzymania tradycji rozdawania ubogim ciastek w święto naszej patronki młodzież z naszego duszpasterstwa przygotowała ciasteczka w kształcie butów, które rozprowadzała po sumie odpustowej. Na zakończenie Liturgii został wystawiony Najświętszy Sakrament i wspólnie została odmówiona litania do Św. Jadwigi Śląskiej. Po procesji wokół kościoła ks. kan. Mirosław Kędzierski podziękował wszystkim za obecność i życzył wielu łask za przyczyną św. Jadwigi.