Nawiedzenie 1979

Zdjęcia od Pani Pawlak B. i od Państwa Kaczmarek

Dziś prezentujemy zdjęcia z prywatnych zbiorów Pana Jacka Molendy.

WSZYSTKIE ZDJĘCIA POSIADAJĄ PRAWA AUTORSKIE!!!!

Powitanie Obrazu w Kłecku!!! (fot. J. Molenda)

Pożegnanie (fot. J. Molenda)

Przystrojenie miasta!! (fot. J. Molenda)

Zdjęcia w tej galerii udostępnione za zgodą Państwa: Boruc, Cieżniak, Grell, Inda, Kordońskich, Kudławiec, Nawrockich, Wieruszewskich, Wiśniewskich, Pani Poterskiej, oraz od podopiecznych Domu Seniora w Kłecku. Serdecznie dziękujemy. Zdjęcia są na bieżąco aktualizowane.