Najcenniejszy dar – czas!

Czas, prezent, który dostajemy od Boga, to też najlepszy prezent jaki człowiek może podarować drugiemu człowiekowi. Bo ofiarując swój czas drugiemu, ofiarujemy kawałek swojego życia, którego nigdy nie odzyskamy. Czas to swego rodzaju waluta, która każdego dnia zasila nasze konto o kolejne 86 400 sekund. To tylko i wyłącznie od nas zależy ile z tych sekund zainwestujemy, a ile zostanie zmarnowane. Czasu bowiem nie da się zatrzymać i cofnąć, jest najcenniejszą rzeczą na świecie, ale niedocenianą i pomijaną. Wydaje się, ze mamy go pod dostatkiem, a nim się zorientujemy mijają kolejne tygodnie, miesiące, mija rok.

Dziś na Mszy Świętej o godz. 16.00, dziękowaliśmy Bogu za ten właśnie czas, ze te kolejne 8 760 godzin, za dar życia, zdrowie, za wszystko co za Jego przyczyną otrzymaliśmy. Jednocześnie też przepraszaliśmy za wszystko zło jakie było naszym udziałem, oraz prosiliśmy o pomyślność i Boże błogosławieństwo na kolejny 2024 rok.