Nabożeństwo Fatimskie

Módlcie, módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników (…), bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił. – Matka Boża do dzieci podczas objawień z sierpnia 1917 roku.

Dziś, po raz kolejny w naszej parafii zostało odprawione nabożeństwo fatimskie, które poprzedziła Msza Święta sprawowana przez ks. wikariusza Mikołaja Skotarczaka. Homilię wygłosił ks. Proboszcz, w której przypomniał czym jest wiara dla człowieka oraz jaką siłę ma moc Boża. Po zakończonej Mszy Świętej udaliśmy się na procesję fatimską, która zakończyła się Apelem Jasnogórskim przy kapliczce Matki Bożej.