Nabożeństwo Fatimskie

W Fatimie wezwanie do pokuty jest wezwaniem matczynym, ale jest energiczne i zdecydowane (…). Wezwanie do pokuty łączy się jak zawsze z wezwaniem do modlitwy. Zgodnie z wielowiekową tradycją, Pani Fatimska wskazuje na różaniec, który słusznie można nazwać „modlitwą Maryi”. To modlitwa, w której Ona łączy się z nami w sposób szczególny, którą Ona sama razem z nami odmawia.

W dniu dzisiejszym, po raz kolejny mogliśmy uczestniczyć w Nabożeństwie Fatimskim, które poprowadził ks. kan. Mirosław Kędzierski. W słowie skierowanym do wiernych ks. Proboszcz przypomniał postać św. Hiacynty, najmłodszej z trojga dzieci, którym objawiła się Matka Boża. Misją św. Hiacynty była modlitwa za grzeszników. Dziś mała św. Hiacynta prosi nas o kontynuowanie jej misji i szerzenie kultu Niepokalanego Serca Maryi. Dlatego podczas dzisiejszego nabożeństwa w szczególny sposób modliliśmy się za grzeszników i ich nawrócenie. Naszą modlitwę zakończył Apel Jasnogórski przy kaplicy Matki Bożej Fatimskiej.