Nabożeństwo fatimskie

„Orędzie fatimskie jako ostrzeżenie i naglące wezwanie Matki Bożej do nawrócenia nie jest jednorazowe. Jej apel musi być podejmowany z pokolenia na pokolenie, zgodnie z nowymi »znakami czasu« .Trzeba nieustannie do niego powracać. Trzeba go podejmować wciąż na nowo”. – Jan Paweł II

W dniu 13 lipca 1917 roku, podczas kolejnego objawienia, trzem pastuszkom zostało przekazane trzyczęściowe orędzie Matki Bożej. Przekazała Ona w tym orędziu, że ludziom do szczęścia potrzebny jest Wszechmogący Bóg, który pragnie podzielić się z ludźmi pełnią szczęścia. 

W naszej parafii tradycyjnie o godz. 20:00 rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył ks. kan. Mirosław Kędzierski. W swojej homilii nawiązał do bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a szczególnie do wspomnień jakie przekazała mama błogosławionego. Jakie było Jego doświadczenie modlitwy, ale też jakiego cierpienia doznał w wojsku tylko dlatego, że nie chciał wyrzec się różańca.

Po Eucharystii wyruszyła procesja ze świecami, podczas której modlitwę różańcową prowadzili ojcowie. Całość zakończył Apel Jasnogórski przy kaplicy Matki Bożej.