Nabożeństwa wielkopostne

images (1)Czas Wielkiego Postu, to okres skłaniający nas do ćwiczeń duchowych, pokuty oraz dobrowolnych wyrzeczeń. Modlitwa, jałmużna i post są karmione treściami zbawczymi, dzięki którym dokonało się zbawienie. Takie treści mają w sobie nabożeństwa wielkopostne, mające formę przypominania o tym, że miłość Boga względem człowieka jest wielka.

Zróbmy więc wszystko, aby jak najowocniej wykorzystać czas Wielkiego Postu. Rozpocznijmy walkę z naszymi wadami, nałogami, egoizmem. Niech nabożeństwa wielkopostne przypominają nam, że Chrystus oddał życie na krzyżu z miłości do człowieka, aby zgładzić jego grzechy.

Serdecznie zapraszamy na na nabożeństwa Drogi Krzyżowej  i Gorzkich Żali.

  • Droga Krzyżowa dla dzieci w piątki o 16.30
  • Droga Krzyżowa dla dorosłych w piątki o 17.30
  • Gorzkie Żale w niedzielę o 17.00

Młodzież naszej parafii wraz z ks. Damianem zaprasza w piątek o godzinie 19.30 na Drogę Krzyżową w nowoczesnej formie. Motywem przewodnim będą grzechy główne. Kilka słów z tego nabożeństwa, niech będzie zachętą do odwiedzenia naszej świątyni w piątkowy wieczór.

Panie Jezu przyszliśmy w ten piątkowy wieczór aby razem z Tobą przebyć Twoją Drogę Krzyżową – drogę naszego zbawienia. Przyszliśmy tu nie po to aby się wzruszyć, czy rozczulić nad Tobą, nie po to aby oceniać tych, którzy wołali <Ukrzyżuj>, tych, którzy Cię Panie skazali na okrutną śmierć, czy też katów, którzy wykonali wyrok.

Dobrze wiemy, że nie mamy do tego prawa, ponieważ przyczyną Twojego cierpienia jesteśmy również my sami. To nasze grzechy były katowskimi biczami, to nasze grzechy były gwoździami, którymi przybito Cię do krzyża.

Przyszliśmy tutaj, aby zastanowić się nad sobą, nad swoim postępowaniem. Przyszliśmy nie po to aby płakać nad Twoją męką, ale nad naszymi grzechami, zwłaszcza siedmioma głównymi, które zagościły w naszym sercu. Przyszliśmy, bo pomimo naszych słabości i naszych grzechów chcemy podążać za Tobą. Chcemy kroczyć Twoją Panie drogą.

Leave a Reply