Czechy i Dziećmiarki dziękują za zbiory.

Chłop zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa. Bez nich nie moglibyśmy go mieć. Gdzie chłop stanął, tam się podstawa przyszłego odrodzenia ostała. – Wincenty Witos

28 sierpnia 2017 r. rolnicy z Czech i Dziećmiarek dziękowali za tegoroczne zbiory. Uroczystą Mszę Świętą odprawił ks. kan. Mirosław Kędzierski. Na Mszy Świętej poświęcono wieniec dożynkowy, pieczołowicie przygotowany przez mieszkańców. Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Trudnej i wymagającej, zwłaszcza w tym roku, kiedy to pogoda nie sprzyjała rolnikom.

O rolnikach tak bardzo pięknie powiedział Papież Jan Paweł II: „Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom które z trudnej ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić.”