Modlitwa o pokój

„Modlitwa nigdy  nie jest przeciw komuś”. – abp Wojciech Polak

W Święto Podwyższenia Krzyża w Kościele, na prośbę Rady Konferencji Episkopatów Europy, był obchodzony Dzień Modlitw za Ukrainę. Jego celem było wsparcie i okazanie solidarności z cierpiącymi ofiarami rosyjskiej agresji. Specjalny komunikat wystosował również Prymas Polski abp Wojciech Polak, w którym prosił, aby w każdej parafii naszej archidiecezji zorganizować nabożeństwo adoracji Krzyża Świętego. Nasza parafia włączyła się w tą modlitwę. Uroczystą Mszę Świętą odprawił ks. Adam Piechowiak, który w słowie skierowanym do zebranych mówił:

Zapytano papieża Benedykta XVI, gdy był w Oświęcimiu: „Gdzie był Bóg?”. Po chwili namysłu padła odpowiedź: „Bóg był z tymi, którzy cierpieli. Bóg  był z tymi, których prześladowano. I dziś jest Bóg z cierpiącymi na Ukrainie, cierpi razem z nimi.

Nabożeństwo adoracji poprowadził ks. Adam w asyście ks. Proboszcza. Ufajmy, że wspólna modlitwa przyniesie owoce dla Ukrainy w postaci pokoju, oraz będzie świadectwem solidarności z narodem ukraińskim.