Modlitewne koło ratunkowe

Miłość przynagla nas do wzajemnej troski, służby, szacunku i poświęcenia. Miłość zobowiązuje nas również do życzliwej pamięci wobec swoich bliskich szczególnie zaś wobec tych, którzy poprzedzili nas w drodze do domu Ojca. Przepełnieni duchem miłości i wdzięczności za dar życia naszych bliskich zmarłych, z pokorną ufnością w Boże miłosierdzie, zgromadziliśmy się w Dzień Zaduszny o wieczornej porze na naszym parafialnym cmentarzu. W tym wyjątkowym miejscu, wręcz dosłownie łączącym ze sobą niebo i ziemię, wszyscy zgromadzeni ogarnęli modlitewnym wołaniem zmarłych spoczywających na kłeckowskim cmentarzu oraz w innych zakątkach świata. Wspólnie prosiliśmy, aby Dobry Bóg otworzył przed nimi bramy nieba, szczególnie zaś prosiliśmy, aby otworzył je przed tymi zmarłymi, którzy jeszcze trwają w stanie oczyszczania i wyzwalania się z więzów grzechu.